מעגל
החיים הפיננסי

מעגל החיים הפיננסי

תכנית היעוץ הפיננסי, מתחילה בריכוז נתונים על כל תכניות החיסכון, הביטוח וההשקעה, לצד מקורות ההכנסה הקיימים. בדיקת הפערים בין מקורות הכסף לבין המטרות בטווח הקצר והארוך. בהתאם, תכנון מהלכים של ביטוח והשקעות התומכים בהיערכות למימוש המטרות.

רב האנשים "הולכים לאיבוד" בסבך של תלושי הכנסה מסובכים, חוקי המס, מגוון תכניות הביטוח והפנסיה, הצורך בביטוחים מקצועיים מיוחדים, ניתוח אפיקי השקעה, ובמקביל לכל אלה, להבטיח את העתיד ולנהל את הכספים בצורה יעילה. התמודדות עם בנקים, חברות ביטוח, קרנות השקעה וספקים שונים שמשתדלים לפזר "ערפל כבד" האופף את נתוני האמת ומקשה בהבנת הנתונים וההתנהלות הפיננסית.

רובנו לא יודעים, אבל בתוך פרורי האחוזים שאנחנו נדרשים לשלם לאורך שנים, מקופלים כספים גדולים שעוברים לספקים השונים, במקום לשרת אותנו באבטחת העתיד הפיננסי. הצורך בביטוחים מקצועיים מיוחדים, ניתוח אפיקי השקעה, ובמקביל לכל אלה, להבטיח את העתיד ולנהל את הכספים בצורה יעילה.