זהות
האינטרסים בינינו

זהות האינטרסים בינינו

כפועל יוצא של אימוץ הקוד האתי של FPSB – הארגון העולמי של המתכננים הפיננסיים, פועלת אופק לפי מודל עבודה המבוסס על בסיס של שכר טרחה מהלקוח ולא על בסיס עמלות ממכירת מוצרים, כפי שהיה נהוג בתעשייה העולמית במשך שנים רבות (ואף כיום נהוג כמודל המוביל במרבית מדינות העולם). גישה חדשנית זו מחייבת שקיפות מלאה ומוחלטת מול לקוחותינו (דבר נדיר כשלעצמו במקומותינו). מודל עבודה זה מבטיח זהות אינטרסים בין הלקוח והמתכנן הפיננסי שלו, ומציב את שניהם יחד אל מול כל הגורמים הפיננסיים – בתי השקעות, בנקים וחברות ביטוח. למעשה, מול כל גורם מצד שלישי המתנהל מול הלקוח שלנו.

לזה אנו קוראים זהות באינטרסים – המודל הזה למעשה מונע ניגוד עניינים כפי שקיים במודלים האחרים.

על פי מודל זה, היות והלקוח משלם לנו את שכר הטרחה, אנו משרתים אך ורק את האינטרסים שלו ומציבים אותו בקדימות אל מול כל גורם אחר… לרבות עצמנו.

אנו רואים את שרותנו ללקוחות כמשת אמון. אמון הדדי הוא התנאי הראשון והחשוב לקיומו. על כן החלנו על עצמנו את הקוד האתי המחמיר ביותר של FPSB. אנו מקפידים על יישומו באדיקות רבה. אנו מאמינים כי ככל שנשרת את הלקוח שלנו נאמנה ונציב את האינטרסים שלו בראש סולם העדיפויות, כך ישגשג הוא וישמור לנו נאמנות לאורך שנים. שגשוגו של הלקוח, הוא התנאי לשגשוג שלנו.