הגנה
על רכוש והון

הגנה על רכוש והון

מוות פתאומי, נכות, אובדן כושר עבודה, מחלה קשה, אובדן הכנסות בית העסק או אבטלה – אלו רק חלק מהאיומים שאנו חשופים אליהם במעגל חיינו, ועלינו להיות מוכנים וערוכים היטב לתקופות סגריר מעין אלו.

במאמצים ומשאבים רבים אנו רוכשים וצוברים נכסים – אולם לא תמיד מודעים לחשיבות להגן עליהם מפני איומים אפשריים כגון אש, רעידת אדמה, תאונות, פריצות, גניבות וכדו'. בחיי המקצועיים ראיתי לא מעט מקרים שגרמו לאנשים לאבד נכסים כלכליים עקב חוסר בתכנון וביצוע הגנות ראויות, דבר שגרם להם ללכת  שנים רבות אחורה מבחינה  כלכלית. אני רואה חשיבות רבה ביותר לאפיון הסיכונים האפשריים עם כל לקוח ולקוח ספציפית לטעמו השקפת עולמו ויכולותיו הכלכליים לספוג נזקים, ורק אחר כך להמליץ לו ליישם אסטרטגיית הגנות אפקטיבית שתשרת אותו במימי סגריר (אשר יחדיו נתפלל שלא יגיעו לעולם).


סיכונים נוספים אשר איננו ערים להם נובעים מפקודת הנזיקין והשלכותיה:
לדוגמה: בעל כלב שנשך ילד של שכן וגרם לנזק גדול. אורח שמעד ונחבל בחצר ביתי ועקב כך הפך לנכה. אלו מקרים פשוטים להבנה אשר כל אחד נדרש להבין ולהפנים. מקרים מעין אלו חושפים לתביעות נזיקין שיש להן משמעות כלכלית כבדה ביותר. אני מכיר אנשים שכמעט התמוטטו כלכלית עקב תביעות נזיקין בגין מקרים כאלה .

בפעולה פשוטה ואפקטיבית של רכישת ביטוח צד ג' לדירה המותאם במדויק לצרכים ולפעילות של בעליה ניתן להימנע מהחשיפות הכלכליות הכבדות הללו. אנו מספקים ללקוחותינו שרותי תכנון קפדניים להגנה על רכוש והון. למעשה מנסים לספק הגנות מפני כל  האיומים והתרחישים האפשריים. לא תמיד ניתן לספק הגנה כנגד כל איום, אולם הידיעה וההכנה הנפשית והכלכלית לאותה חשיפה אפשרית – היא כשלעצמה חשובה מאוד. כל תכנון מראש עדיף על אלתור שלאחר מעשה.

תהליך התכנון מתבצע בשיתוף פעולה הדוק איתך. כוונתנו להתאים במדוייק לצרכים, רצונות והעדפות שלך, תוך התחשבות ביכולותיך האישיות לספוג נזקים כלכליים או לעמוד בתשלומי עלויות ההגנות הביטוחיות הנדרשות, או שילוב בין השניים תוך מזעור הסיכונים למינימום האפשרי. אין "פתרון בית-ספר". תכנית הביטוח מותאמת במיוחד עבורך.

תהליך זה נקרא בשפה המקצועית  "ניהול סיכונים" היות ולא כל סיכון הוא בר הגנה באמצעות פוליסת ביטוח מתאימה. חלק מהסיכונים ניתנים להגנה באמצעים אחרים כגון הסכמים בהם מגדרים את הסיכונים מראש – כך שמגבילים את האחריות של הלקוח שלנו במסגרת ההסכם, כך שהסיכון כולו או חלקו לצד השני לעסקה שעלול להינזק. (דוגמה מובהקת ניתן למצוא ביחסי שוכר משכיר בנכסי נדל"ן).

הבנה עמוקה אינטימית ומקיפה של כל תמונת הלקוח על כל נכסיו והתחייבויותיו היא קריטית לתהליך התכנון הזה כמו גם לכל תהליך בניית תפישת ניהול הסיכונים של הלקוח. אנו מספקים שרות זה לקהל לקוחותינו כחלק בלתי נפרד מתפישת התכנון הפיננסי המקיף, וחלק מהתכנית הפיננסית עם המלצות מפורשות לביצוע. ולאחר מכן, אנו מלווים את הלקוח במשך כל תהליך היישום והביצוע – וגם לאחריו.

מניסיוני רב השנים בתחום הביטוח והפיננסים אין כיום שרות דומה המסופק על ידי גוף מוסמך העובד על פי מתודולוגיה סדורה ומייצר ערך רב לציבור לקוחותינו.