הגישה
שלנו להשקעות

הגישה שלנו להשקעות

אנו מאמינים שלקוחותינו צריכים לייצר להם הכנסות פאסיביות באמצעות השקעות במגוון רחב של אפיקים. כידוע מרבית העשירים והאמידים בעולם – לא עשו את עושרם מעבודה אלא מהשקעות חכמות שהשביחו את ההון שלהם לאורך זמן, וגרמו להגדלת ההון הצבור שלהם.

השקעות חכמות ניתן למצוא בשוקי ההון, וכן באפיקים אחרים כגון קרנות השקעה פרטיות או שוק הנדל"ן אותו מרבית בני האדם מכירים מקרוב. מחקרים שנערכו בשנים האחרונות מוכיחים כי שוקי ההון תלויים אך ורק בגורמים גלובאליים רבים כגון: מצב פוליטי כלל עולמי, מצב כלכלי בינלאומי ונתוני מאקרו רבים אחרים שאין לנו למעשה כל שליטה עליהם. יחד עם זאת שוק ההון מציע הזדמנויות רבות, ולאורך זמן מניב תשואות גבוהות ביותר למשקיעים לטווח ארוך. למרות היותו אפיק תנודתי מסוכן בעיתות משבר, לאורך זמן מפיק שוק ההון את התשואות הגבוהות ביותר.

על כן, אימצנו גישת השקעות ממיטב בתי ההשקעות בעולם המבוססת למעשה על בניית תיק השקעות (אלוקציית נכסים) המותאם לחלוטין ליעדי החיים של הלקוח ולרמות הסיכון המתאימות לו, בהתחשב בפרטי התכנית הפיננסית שנוצרה בשיתוף מלא אתו. שיטה זו מוכוונת למטרות הנגזרות מהצרכים (יעדי החיים של הלקוח). על פי תפישתנו, הכסף בא לשרת מטרות ויעדי חיים של לקוחותינו – ועל כן יש להתאים את אופי ההשקעה להשגת יעדים אלו.

עקרונית אנו מעדיפים השקעות באמצעות מדדים, ולא השקעות באמצעות שיטה בה רוכשים מניות מסויימות אותן אוסף מנהל התיק על פי בחירתו  ומיטב שיקול דעתו. מחקרים רבים בעולם הוכיחו כי אין יכולת אמיתית למנהל תיק להכות את המדדים לאורך זמן, כך שיצדיק את דמי הניהול אותן הוא גובה על מנת להביא ערך מוסף ללקוחותיו.

אנו מאמינים שפיזור גדול של ההשקעה בין מדדים מובילים בארץ וחו"ל, באמצעות תעודות סל או קרנות מחקות מדדים, יביאו בסופו של דבר את הערך הגבוה ביותר ללקוחותינו, ויוזילו משמעותית את עלויות הניהול הנלוות להשקעות בשוק ההון. אנו מאמינים בפיזור השקעות גיאוגרפי, מטבעי וסקטוריאלי, במינונים שונים על מנת להיחשף להזדמנויות ההשקעה בכל התחומים האפיקים והמטבעות. וכמובן הכי חשוב – לפזר סיכונים.

אנו מגדירים את עצמנו כשמרנים שרוצים ראשית להיחשף לסיכון באופן מדוד ביותר, וגם אז לעשות הכול על מנת להימנע מהפסד כספי גדול, ולא לרוץ  על מנת להשיג את התשואה הגבוהה ביותר בשוק, תוך לקיחת סיכונים שאינם סבירים עבור תכניות החיים של המשקיע.

היום מיצוי הפוטנציאל  בשוקי ההון מוגבל, ומבוסס בעיקר על גורמי מאקרו כפי שתיארנו לעייל. לכן, פנינו בשנים האחרונות להקמת קרנות השקעה פרטיות המבוססות על שוק הנדל"ן המניב. פעילות חדשה זו מייצרת עבור לקוחותינו הזדמנויות השקעה טובות עם תנודתיות נמוכה, וזאת בעיקר אל מול ההשקעות באג"חים קונצרנים, או אפיקי השקעה סולידיים.

אנו מאמינים כי קרנות ההשקעה הפרטיות יתנו את הטון למשקיעים החכמים והמתוחכמים בשנים הבאות ומגמה זו בשוק תגדל משמעותית אל מול הצעות אחרות בשוק.