ביטוחי חיים ובריאות

חלק בלתי נפרד ממערך ההגנות עליך ועל משפחתך  למקרים של ימי סגרירי נבנה באמצעות פוליסות ביטוח שונות לצרכים השונים .
הפוליסות ותכניות הביטוח נועדו לספק הגנות מפני איומים כגון:


ביטוח למקרה מוות – לספק הגנה כלכלית לשאירים לאחר מותו של אדם
ביטוח למקרה אי כושר עבודה – לספק הגנה כנגד אובדן ההכנסה מיגיעה אישית במקרה של מחלה או תאונה.
ביטוח למחלות קשות – לקבלת פיצוי חד פעמי למימון הוצאות רפואיות ונלוות במקרה גילוי מחלה קשה.
ביטוח בריאות – לספק פתרונות של שרותי רפואה מתקדמים פרטיים כגון ניתוחים והשתלות.
ביטוח סיעודי – לספק הגנה כלכלית למשפחה במקרה בו הפך אחד מבני הבית חלילה לסיעודי.
תכניות הביטוח שונות זו מזו, הן בתעריפיהן והן באיכות הכיסוי הביטוחי והרחבותיו.

ביטוחי חיים ובריאות לפי מידתך

לאופק יש פתרונות ייחודיים ללקוחותיה, הן בתפירת תעריפים ייחודיים ביותר לאורך זמן, והן בשיפור תנאי הפוליסות והרחבתן באופן משמעותי לטובת לקוחותיה.
בסיס הידע והקשרים המקצועיים הענפים, מאפשרים לנו להבין ולטפל בפרטים הקטנים ביותר בכל תכנית ותכנית.
תכניות הביטוח נתפרות ממש לפי מידתו וצרכיו של הלקוח, ומתעדכנות מעת לעת על פי צרכי הלקוח ותנאי השוק המשתנים.
אופק מקפידה לבצע את המעברים בין תכנית לתכנית (במידת הצורך ורק כשאין ברירה) באופן זהיר ואחראי ביותר, תוך בחינת המצב הבריאותי של הלקוח עוד בטרם יבוצע השינוי, על מנת לא לגרום לנזק בלתי הפיך.
גם כשיש כדאיות מעבר מתכנית אחת לאחרת יש צורך בהקפדה מקצועית על אופן ועיתוי המעבר ללא גרימת נזקים אחרים או תוצאות לוואי בלתי רצויות.

טובתך-מעל לכל

אופק מלווה את לקוחותיה בביטחה לאורך כל מעגל חייהם אל עתיד בטוח יותר עבורם ועבור משפחתם, באופן בלתי מתפשר, כמתחייב מהיותנו יועצים פיננסיים מוכרים (CFP) מטעם המועצה הבינלאומית לתכנון פיננסי (FPSC-Financial Planning Standards Council, המחייבת עבודה בהתאם לתקנון אתי מחמיר ביותר, המבטיח את טובת הלקוח מעל לכל.