ניהול ירושה ועיזבון

מעטים האנשים היודעים ומבינים לעומק אמת בסיסית אשר נקבעה במסגרת חוק הירושה – מה יעשה עם עיזבונו של אדם לאחר פטירתו.
ברירת המחדל שנקבעה על ידי המחוקק במסגרת חוק זה נקראת ירושה על פי דין.
משמע מרבית בני האדם יזכו לחלוקת עיזבונם על פי המתכונת הקבועה בחוק,  אשר לעתים עלולה להיות בניגוד מוחלט לרצונם או העדפתם.
יחד עם זאת המחוקק השאיר פתח לכל אדם  להורות באופן פרטני הוראות אחרות בצוואתו אשר יגברו על רוב ההוראות שבחוק הירושה, אשר כוללות בין היתר את זכותו של אדם לצוות, לערוך צוואה לטובת כל מי שהוא חפץ, ובה לקבוע הוראות מפורטות ומפורשות כצד לחלק את נכסי עיזבונו.
במצב כזה ההסדר המלא בחוק איננו חל על אותו עיזבון או על חלקו.

לחלק את הנכסים-להתחשב בהבטי מיסוי


לכן, הצוואה היא הדרך הראויה והנהוגה ביותר לתת ביטוי לרצונו האחרון של אדם לקבוע מה יעשה ברכושו ולמי יחולקו נכסיו לאחר מותו וכך לפתור מחלוקות רבות העלולות לצוץ בנושא ירושת נכסים והעברתם מדור לדור.
אנו ממליצים ומלווים את לקוחותינו לביצוע צוואה על פי דין תוך בדיקת היבטי המיסוי הנדרשים ובחינה מחודשת על הצוואה מעת לעת עקב נסיבות משתנות ודינאמיות – לדוגמה הצורך לאזן בין ילדים שכבר התחתנו וקיבלו עזרה אן רכוש אל מול כאלו שעדיין לא.
אדם שאינו משאיר אחריו צוואה למעשה מפקיע מעצמו את השליטה על אופן חלוקת עיזבונו לאחר תום ימיו.

למנוע סכסוכי יורשים

כאן המקום לציין גם כי היעדר צוואה היא מקור לסכסוכי ירושה אשר עלולים להיגרר שנים ארוכות בערכאות משפטיות ולגרום להוצאות משפטיות יקרות, זאת בנוסף לעגמת הנפש הרבה שתהיה מנת חלקה של המשפחה במצב שכזה.
צוואה היא למעשה חוזה מסודר וחוקי בין המוריש ליורשיו הפוטנציאליים, אשר נאכף לאחר מותו על ידי המדינה והיא מגינה על זכויותיו כלפי כל.
חשוב לציין כי כל עוד האדם בחיים הוא יכול לעשות בצוואה כרצונו, הנוסח האחרון מבחינה כרונולוגית – הוא המחייב.

אופק ממליצה ללקוחותיה כחלק מתכנון פיננסי מקיף לערוך צוואה כדין ואף לבחון אותה מעת לעת במסגרת השרות השוטף אותו אנו מעניקים ללקוחותינו בפגישות התקופתיות.
אנו משתדלים לכוון שהצוואה תשרת את רצונותיו של בעל הנכסים והמטרות ארוכות הטווח שהוא מועיד ליורשיו.