תכנון מס

תכנון מס מאפשר ליישם אסטרטגיה להפחתה בחבות מס או הימנעות ממנה, זאת באמצעות כלים שמעמיד לרשותנו המחוקק, תקדימים מן העבר, פסיקות משפטיות, ותיקוני חקיקה.

זכותו של הנישום לתכנן את מסיו מוכרת בשיטות מס רבות, ביניהן בשיטת המס הישראלית.
כחברה לתכנון פיננסי המעמידה את האינטרס של הלקוח בראש, אנו מחויבים לגישה של הפחתת חבויות המס של לקוחותינו בכל הכלים החוקיים העומדים לרשותנו.

אנו, רואים את התמונה הכוללת של לקוחותינו ומנהלים עבורם את מצבת הנכסים, כך בין היתר מפתחים אסטרטגיה כוללת המתייחסת לחבויות המס, והפחתתם.
אופטימיזציית מס זו עשויה להביא ללקוחותינו תועלת כלכלית רבה, ולמקסם למעשה את רווחיו לאורך כל מעגל חייו.

אופק מסתייעת כדרך קבע במומחי מס מהטובים בתחומם בכל נושא רלוונטי, וכך מסייעת ללקוחותיה ליהנות מייעוץ אפקטיבי מתמשך המכסה את כל נכסיו, רווחיו, והכנסותיו.