ההיסטוריה של תכנון פיננסי וחזרתו למרכז הבמה בעולם

בשנים האחרונות עלה המקצוע "מתכנן פיננסי מוסמך " לבמה המרכזית ברחבי העולם. יצרנים, ערוצי הפצה ורגולטורים שמחפשים את המתודה הנכונה לעבוד עם לקוחות בעולם של צבירת נכסים ופרישה הארוכה מאי פעם בהיסטוריה הרשומה של העולם, הגיעו למסקנה שקשה מאוד לתת ייעוץ מקצועי אלא אם:

  1. לאיש המקצוע יהיה ידע רחב מהעולם הכלכלי, הפיננסי ועולם הביטוח.
  2. איש המקצוע ישים את האינטרסים של הלקוחות בקדימות.
  3. לאיש המקצוע תהיה מתודה ברורה איך מבצעים את העבודה.
  4. לאיש המקצוע יהיו כלים וארכיטקטורה עסקית שיאפשרו לו לפעול ביעילות ואפקטיביות.

המקצוע "מתכנן פיננסי מוסמך" מקובל בדרך כלל בעולם כ"מקצוע חדש" אך תכנון פיננסי היה בעצם חלק מהחיים שלנו כבר בעולם העתיק. לאחרונה שילוב של פקטורים סוציו אקונומיים (מעבר בעולם למודל של צבירה) פוליטיים (רגולטורים חייבים לתת מענה הולם והכוונה לאזרחים) תרבותיים (הלקוח מקבל על עצמו את האחריות על עתידו) ומוסדיים (חברות ביטוח ובתי השקעות מחפשים אנשי מקצוע שיבצעו עבודה מקצועית ולא מכירתית שתוביל ליציבות בחברות), העלו את הפועלים במקצוע "תכנון פיננסי" למרכז הבמה.
מקובל בעולם להגיד שהמקצוע "מתכנן פיננסי מוסמך" הוא המשך למקצוע של ראיית חשבון – כאשר ראיית חשבון מתמחה בעברו של הלקוח, המתכנן הפיננסי מתמחה בתכנון עתידו של הלקוח. בעולם ארגוני ה"מתכננים" כיום מכילים מאות אלפי אנשי מקצוע "מוסמכים" הפועלים לקבל מעמד יציג במדינתם וטוענים שלמקצוע מגיע מעמד זהה למקצועות היציגים המקובלים כגון רפואה, עריכת דין וראיית חשבון.

מהי ההגדרה של תכנון פיננסי?
הארגון Financial Planning Standard Board בארה"ב שמסמיך בעולם לתואר CFP מגדיר את המקצוע כדלקמן:
"תכנון פיננסי הוא התהליך שלוקח בחשבון את האופי של הלקוח, מצבו הפיננסי, המצב הסוציו אקונומי והמציאות
המשפטית שבה הוא חי ומוביל אותו לאמץ אסטרטגיות וכלים פיננסים שיעזרו ללקוח להשיג מטרות חיים".

המקצוע מורכב מ"סינתזה" של מקצועיות ומיומנויות כגון הבנה בנושא הקצאת נכסים, מיסוי, נאמנויות, בעלות על נכסים ורכוש, השקעות, ניהול סיכונים ואשראי, ביטחון כלכלי וקצבאות שמבוצעות בשישה שלבים מוגדרים.

  1. הגדרת מערכת היחסים עם הלקוח (מה הוא מקבל מהמתכנן וכמה זה עולה לו).
  2. איסוף מידע – עובדות קשות (הכנסות והוצאות, התחייבויות ונכסים, תזרים מזומנים) ועובדות רכות (זיהוי מטרות חיים בכל טווחי החיים).
  3. אנליזה של המידע.
  4. הכנת תוכנית פיננסית והמלצות לביצוע.
  5. ביצוע התוכנית.
  6. מעקב ועדכון של התוכנית לאורך כל מעגל החיים.


ההיסטוריה של ה"מתכנן הפיננסי"

התקופה העתיקה
מקורות של תכנון פיננסי ניתן כבר לראות 0,511 שנים לפני הספירה. אנשים שהיו זקוקים למשאבים כגון אוכל, מים, ביגוד ומחסה היו חייבים לוודא שמקורות אלו יהיו זמינים בזמן של מחסור, למשל מאגרי מים ומחסנים של חיטה. כבר אז היה מושג שנקרא "עושר" והוא נקשר לאנשים שהייתה להם גישה לאדמה פורייה, מאגרי מים, בהמות ומאגרי חיטה. בתקופה זו "עושר" גם נקשר לכמות הנשים, ילדים ועבדים שהיו ברשותך (מקור לכוח עבודה).
בתקופה זו למרות שניתן היה לרכוש או להשאיל "מחסה" (בית), השליטה על אדמה הייתה המדד המשמעותי ל"עושר". גם היום הבעלות על אדמה מקובלת כאחד המדדים המשמעותיים ל"עושר".  בתקופת האימפריות היווניות והרומיות היה מערכת כלכלית מתוחכמת, הייתה גביית מיסים (ולכן גם תכנוני מס) , מדיניות מוניטרית עם מטבע אחיד שהקיף שטחים נרחבים ומסחר בין מדינות, ולאלו שהיו עודפים היה מקובל להלוות את העודף לאלה שהיה להם חוסר, תמורת ריבית שיכלו להרשות לעצמם להחזיר.
בארוחת ערב שבת אנו משבחים את ה"אשת חיל" שדואגת שלילדיה יהיו בגדים חמים, שמיכות לחורף, אוכל על השולחן ודואגת לכלכלת המשפחה. למרות שהרבה מהכלים של תכנון פיננסי היו כבר קיימים בתקופה העתיקה, הצמיחה של העולם הקפיטליסטי הוביל באמצעות המהפכה התעשייתית לרמה חדשה של מורכבות.

ההתפתחות בעולם המודרני
התפתחות הקדמה השפיעה על התפתחות העקרונות ל"תכנון פיננסי". עם ההקמה של החברות הראשונות למסחר, מנהלים הועסקו לטפל ביום יום של ניהול העסק ולקחו על עצמם את הטיפול במס ומשפטיות. כבר בשלב הזה אנו עדים לפוליסות הראשונות ששימשו לגדר את הארגון כנגד הסיכון של אובדן רכוש יקר. בתחילת המהפכה התעשייתית ועם קום האימפריה הבריטית נולדו בעולם מיומנויות חדשות כגון ,"הנהלת חשבונות כפולה" תקצוב, ניהול פיננסי, ניהול השקעות ואקטואריה. הביקוש למיומנויות אלו היה עצום ורק גבר עם הכניסה של חברות בעירבון מוגבל והמהפכה התעשייתית. עכשיו כבר היו לציבור "מניות" שייצגו בעלות חלקית על חברות ונוצר צורך בייעוץ במטרה להבטיח שעושר זה מתאים לספק מקורות להבטחת סגנון חיים עתידי. בתקופה זו רבות מפעילויות אלו נעשו ע"י רו"ח או עורכי דין. המקצוע תכנון פיננסי עדיין לא הוגדר בנפרד כמקצוע.

העולם המודרני
השינוי במבנה הסוציו אקונומי בעולם והמעבר החד של מדינות מעולם שבו עתיד אזרחי המדינה הובטח ע"י המדינה או ע"י מעבידים, לעולם שבו כל אזרח חייב לדאוג לעצמו, סלל את הדרך למקצוע "תכנון פיננסי" לקבל הכרה בנפרד כמקצוע.
אריכות ימים ופרישה שהפכה מאירוע לתהליך, יחד עם גידול מסיבי בכמות ובעושר של מעמד הביניים יצרו צורך אמיתי מצד אזרחים לתכנן את צבירת העושר (רזרבה שלהם) שיספיק לכל מטרות החיים. את החלל הזה משלים ה"מתכנן הפיננסי", בישראל קם לאחרונה ה"איגוד של מתכננים פיננסים" שמאגד בתוכו את כל אלה ששואפים להתבסס במקצוע תכנון פיננסי בארץ.

האיגוד הוא חלק מהארגון הבינלאומי FPSB וקיבל את הסמכות הבלעדית בארץ להעניק את התואר CFP לבוגריו שסיימו תהליך למידה של כשנה וחצי ועברו את המבחן הבינלאומי. הבוגרים יהיו חלק מקהילה בינלאומית של מעל 051 אלף מתכננים ב- 22 מדינות ברחבי העולם שקובעים בארצם סטנדרטים של מצוינות מקצועית וערכית ומחויבים בקוד אתי לשים את האינטרסים של לקוחותיהם בקדימות. כל העולם הפיננסי, ערוצי ההפצה (בנקים, מנהלי עושר, מנהלי השקעות, מנהלי הסדר וסוכני ביטוח) יצרנים (חברות ביטוח ובתי השקעות) מתאחדים סביב ההסמכה הבינלאומית וסביב השליחות הענקית שעומדת בחזית, להוציא את עם ישראל לפרישה בשלום ובביטחון.

אנו בפתחה של הזדמנות שהפכה את התעשייה הפיננסית בארץ מתעשייה שטיפלה בעודפים של לקוחות לתעשייה שמטפלת באתגר הפרישה של כל אזרחי המדינה. זוהי בהחלט ההזדמנות של הדור שלנו, אך יחד עם הזדמנות הגדולה מגיעה גם אחריות גדולה. תכנון פיננסי אינו דבר חדש, הוא היה מוכר לאלכסנדר מוקדון ולקיסרים של האימפריה הרומית, אך היום הוא קם מחדש כמו עוף החול (הפניקס) וממריא עם תנופת הרוח של האתגר העצום של ימינו, לדאוג לאזרחי העולם לתכנן את יעדי החיים שלהם ולהגיע ליעדים מוכנים וערוכים לחיות חיים ארוכים מאי פעם בהיסטוריה בכבוד ובביטחון.